Parasitsteklar  
Braconidae, Aphidiidae

Inom familjen Braconidae finns hos släktet Aphidius parasitsteklar som är specialiserade på bladlöss. Honorna sticker in sina långsträckta äggläggningsrör i bladluskroppen. Den parasiterade bladlusen blir uppäten inifrån och den uppsvulna luskroppen mörknar samt hårdnar. Den döda förtorkade bladluskroppen kallas ofta mumie.

Sädesbladlusen parasiteras t ex av arten Aphidius matricariae medan kålbladlusen är värd för parasitstekeln Diaraetiella rapae.