Öronvivel  
Otiorhynchus ligustici

Uppträder förutom på klöver och lusern även på många andra växtslag som t ex sockerbetor.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Rot, blad, blomställning.

Skadebild
Gnagskador av skalbaggen på blad, skott, knoppar och blommor. På de underjordiska delarna kan larverna gnaga gångar i rötterna.

Skadegöraren
Den fullvuxna skalbaggen blir 10-15 mm lång och svart till färgen. På grund av den täta gråa behåringen får de ett mera spräckligt utseende. Snytet är hos detta vivelsläkte tämligen kort och brett. Namnet öronvivel har dessa snytbaggar fått på grund av antennfårorna på snabelns spets är utvidgade öronlikt åt sidorna. Larven blir 10-13 mm lång och ljus till färgen. Den har brun huvudkapsel och är utan ben.

Anmärkningar
Öronvivlarna vållar inte några ekonomiska skador i våra lusernodlingar.