Nyckelpigor
Coccinelidae

Nyckelpigorna hör till våra mest kända arter bland skalbaggarna. Med sina bitande käkar är såväl larver som imago glupska rovdjur. Bladlöss är deras viktigaste föda och en fullbildad nyckelpiga kan förtära 40 bladlöss per dag och större larver t o m 50 bladlöss om dagen. Även kvalster och sköldlöss kan ingå i födan.

Vanligast är den sjuprickiga nyckelpigan (Coccinella septempunctata) och den något mindre tvåprickiga (Adalia bipunctata). Vid brist på föda kan kanibalism förekomma.

Några nyckelpigarter kan också livnära sig på mjöldaggsvampar.