Näbbstinkfly
Anthocoridae

Inom familjen näbbstinkflyn lever alla arterna som rovdjur. Huvudet hos dessa insekter är näbbformigt förlängt vilket givit dem sitt namn. Sugsnabeln sticks in i bytet som sugs ut. Näbbstinkflyet är en platt långsträckt insekt som blir ca 4 mm lång. Bland offren för näbbstinkflyet kan speciellt nämnas bladlöss, bladloppor och spinnkvalster.