Mullvadssyrsa
Gryllotalpa gryllotalpa

Denna egendomligt byggda insekt är en allätare som i första hand livnär sig på animalisk näring som t ex insektslarver, daggmaskar etc. Dessutom kan de livnära sig på växtrötter av olika slag t ex stråsäd och potatis.

Gruppering
Rätvinge, bitande.

Angriper
Rötter.

Skadebild
Genom de gångar som mullvadssyrsan gräver i jorden kan plantornas rötter skadas och i extrema fall kan marken bli underminerad så att plantornas vatten- och näringsupptag försämras.

Skadegöraren
Den fullvuxna mullvadssyrsan blir ca 45-50 mm lång och är brun till färgen samt fint hårig. De två främsta benen är platta och utformade till kraftiga grävverktyg. Kännetecknande är vidare den stora halsskölden och de förkortade täckvingarna. Relativt unikt inom insektsvärden är att mullvadssyrsans hona skyddar och sköter om sin avkomma. I det första larvstadiet påminner de vita larverna till sin kroppsbyggnad om myror medan larverna i senare stadier alltmer liknar den fullt utvecklade insekten.

Anmärkningar
Mullvadssyrsan förekommer endast i våra sydsvenska landskap och då framför allt på varma mullrika och lätt fuktiga jordar. Under våra förhållanden är mullvadssyrsan normalt mera till nytta än skada.