Mållstinkfly
Piesma capitata

Som namnet anger angriper den förutom betor även andra närbesläktade arter som t ex målla.

Gruppering
Skinnbaggar, sugande.

Angriper
Grodd, blad.

Skadebild
På bladen uppträder små vita fläckar (sugställen) samt issnesymptom. Vid tidiga och starka angrepp påverkas plantutvecklingen och huvudrotens tillväxt.

Skadegöraren
Det fullvuxna stinkflyet är ungefär 3-3,5 mm långt, gråfärgat och är mörkfläckig på ovansidan. Ögonfärgen är röd. Larverna blir för varje hudömsning alltmera lika de fullbildade. I det yngsta stadiet är larven dock vitaktig och blir senare grönaktig i färgen.

Anmärkningar
Mållstinkflyet finns sedan gammalt beskrivet som skadedjur på betor i vårt land. De torde dock endast i undantagsfall uppträda i riklig och skadlig mängd. Även andra stinkflyarter kan uppträda ungefär vid samma tidpunkt.