Majsmott  
Pyrausta nubilalis

Detta majsskadedjur kan angripa även andra växtslag som t ex potatis och hirs.

Gruppering
Fjärilar, bitande (larver).

Angriper
Stängel, vippa/kolv.

Skadebild
Stänglar och blomställningar blir knäckta. Under brottstället förekommer små borrhål som är omgivna av borrmjöl. Larverna lever inte uteslutande som minerare i stängeln utan kan även gnaga på kolvarna.

Skadegöraren
Denna mottfjäril torde inte förekomma i Sverige men inom släktet Pyransta finns flera andra inhemska arter. Detta speciella majsmott är däremot vanligt förekommande i sydeuropeiska majsodlingar, det har en spännvidd på ca 30 mm och är gulbrunt till färgen. Larven blir 25-30 mm lång.

Anmärkningar
Detta skadedjur saknar svenskt namn. Vår benämning majsmott har valts för att enklast förklara djurartens systematiska och naturliga hemvist.