Kornfluga
Chlorops pumilionis

Angrepp förekommer främst i korn men även i annan stråsäd liksom vilda gräs som t ex kvickrot.

Gruppering
Tvåvingar, bitande (larver).

Angriper
Strå, blad.

Skadebild
a) Generation 1 (vårgeneration): Flugorna lägger ägg som kläcks i maj-juni varefter larven söker sig in under bladslidan där strå och ax angrips (tydliga larvgångar). Resultatet blir att axen ofta inte går ur holk eller ger dålig kärnbildning.
b) Generation 2 (sommargeneration): Efter förpuppning av första generationens larver framkommer sommargenerationen under juli-augusti. Den sena generationens larver orsakar skador som kan förväxlas med fritflugans som den för övrigt är närsläktad med.

Skadegöraren
Den fullbildade flugan är gulfärgad och har tre parallella mörka band på mellankroppen. Storlek 3,5-4,5 mm. Vingarna är glasklara och ganska breda. Larven är gulvit och fotlös samt blir 5-7 mm lång. Saknar huvudkapsel men har munhake och hakformiga utskott på bakkroppens spets.

Anmärkningar
Kornflugan finns beskriven som skadedjur i Sverige redan i litteratur från 1700-talet. Lokalt kan angreppen förmodligen ge upphov till skördeförluster. På platser där angrepp förekommit rekommenderas odling av snabbväxande sorter.