Koloradoskalbagge
Leptinotarsa decemlineata

Koloradoskalbaggen har som värdväxt förutom potatis andra arter i familjen Solanaceae som t ex tomat- och nattskatta.

Gruppering
Skalbaggar, bitande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Bladen uppvisar gnaghål utmed bladkanten och i bladskivan. Vid starka angrepp av såväl fullbildade skalbaggar som larver kan hela bladytan bli uppäten och endast bladskaft liksom huvudnerven återstår. Diagnosen är lätt att fastställa då skadedjuren är lätt synliga. Även de organgefärgade äggsamlingarna på 10-30 stycken är lätta att se på bladundersidorna.

Skadegöraren
Den ca 10 mm långa skalbaggen har gula täckvingar med fem längsgående ränder på vardera vingen. Halsskölden är däremot gulbrun med svarta fläckar och även undersidan, liksom huvud och ben har gulbrun färg. Larven är som nykläckt ca 2 mm och blir i sista larvstadiet ca 11-15 mm. Den är rödaktig med svart huvud och ben. På bakkroppen har den en rad små svarta fläckar på sidan.

Anmärkningar
Koloradoskalbaggen är en emigrant från Amerika till Europa på 1920-talet som har blivit bofast i många europeiska länder. Den är mycket produktiv och en hona kan lägga 500-1000 ägg. Detta i kombination med att såväl larv som imago är glupska skadedjur gör koloradoskalbaggen överallt fruktad. Hos oss har den sporadiskt kommit in i Sydsverige t ex 1972 och 1983 men har inte etablerat sig. Fynd av koloradoskalbaggen skall göras till polisen, Länsstyrelsens Lantbruksenhet eller Lantbruksstyrelsen.