Klöverspetsvivel  
Apion apricans, Apion flavipes m fl

Uppträder i olika klöverarter.

Gruppering  
Skalbagge, bitande.

Angriper
Blad, blomma, frön.

Skadebild
På bladen uppträder små runda eller strimformiga gnaghål. Blomhuvudena blir bruna i förtid och deras blomdelar och frön är uppätna av vita larver.

Skadegöraren
Flera arter av klöverspetsvivlar förekommer hos oss t ex allmänna klöverspetsviveln (Apion apricans), rödbenta klöverspetsviveln (Apion trifolii) och gulbenta klöverspetsviveln (Apion flavipes). Samtliga är små (3 mm) och har en kullrig päronformad kropp. Snytet är smalt och långt utdraget. Äggläggning sker under högsommaren i knoppar och blomhuvuden. Den fotlösa larven är vitaktig till färgen och har en mörkare huvudkapsel. Längden blir ca 2,5-3,5 mm. Larven lever i  blomhuvudena.

Anmärkningar
I fröodlingar av klöver kan klöverspetsvivelns skadegörelse leda till starkt reducerad skörd. Klöverspetsviveln anses även kunna överföra virussjukdomar.