Kålbladstekel  
Athalia colibri

Uppträder på höst- och vårraps liksom på flera andra korsblommiga arter.

Gruppering
Stekel, bitande (larver).

Angriper
Blad.

Skadebild
Larver i tidigt utvecklingsstadium angriper bladundersidorna där de gnager, fönstergnag som dock lätt förbises. I de äldre larvstadierna är de däremot mera glupska och kan förtära hela bladytorna utom nerverna.

Skadegöraren
Den fullvuxna kålbladstekeln blir ca 6-8 mm lång och har en gulfärgad bakkropp. Huvud och bröst är däremot svarta. Vingarna är genomskinliga och omgivna av en mörk kant. Kålbladstekeln har ingen ”getingmidja” utan liknar mera en fluga. Larven kan bli 18 mm lång och är grågrön till färgen. Den har en svart huvudkapsel samt tre par bröstben och sju par bukfötter.

Anmärkningar
Kålbladstekeln har två generationer. Den första generationen kan uppträda som skadedjur främst på våroljeväxter. Den andra angriper höstrapsen på hösten. Rikliga förekomster av larver kan orsaka ekonomiska förluster.