Jordlöpare
Carabidae

Bland skalbaggarna är jordlöparna en mycket artrik familj omfattande ca 350 olika arter. De är utpräglade rovdjur och som namnet anger rör de sig snabbt på marken. En del arter är främst i rörelse på natten andra kan vara livliga i solskenet.

Kroppen är långsträckt och täckvingarna är ofta skulpterade i räfflor och metallglänsande. De flesta är mörka eller svarta men några är vackert tecknade, Käkarna är utvecklade till kraftiga bitande munverktyg. Såväl larven som fullbildade skalbaggen angriper ägg, larver och imago hos många arter som t ex bladlöss, gallmyggor och även sniglar. Bland de många arterna kan nämnas Calosoma sycophanta som fått det talande svenska namnet, stora larvmördaren.