Havrebladfluga/Kornbladfluga
Hydrellia griseola, Chromatomyia fuscula

Bladflugorna uppträder som minerare i bladen på främst havre och korn men även på timotej m fl gräs.

Gruppering
Tvåvingar, bitande (larver).

Angriper
Blad.

Skadebild
Långsträckta/blåsformiga minerade partier på bladen. Ofta finner man angreppen utgående från bladspetsen och parallellt med bladnerverna mot basen. Angripna partier förtorkar senare. I bladminorna kan larver och puppor lätt påvisas.

Skadegöraren
Bladflugorna blir som imago 2-3 mm långa och är mörkfärgade med tät grå behåring. Efter svärmning och parning sker äggläggning under maj inne i bladen. Larverna kläcks fram efter ca en vecka. De är vita till färgen, benlösa och blir 4-5 mm långa. De saknar huvudkapsel men har en munhake och baktill tappformiga utskott.

Anmärkningar
Havrebladflugan är den dominerande arten av de två. Lokalt kan angreppen vissa år bli kraftiga och speciellt i kombination med andra faktorer som torka, kan följden bli skördeförluster.