Gammaflyet
Phytometra gamma.

Gammaflyet är en polyfag art som kan livnära sig på många olika växtarter som t ex betor, potatis, baljväxter och många av de vanligaste ogräsarterna.

Gruppering
Fjäril, bitande (larver).

Angriper
Blad.

Skadebild
Till en början små, relativt oansenliga, oregelbundna hål i bladytan. Med ökande ålder blir larverna i senare utvecklingsstadier allt glupskare och kan fullständigt avgnaga hela bladytan så att bara bladnerverna återstår.

Skadegöraren
Gammaflyet har som fullvuxen fjäril en spännvidd på ca 40 mm och är färgad i grått till rödbrunt. Namnet har den fått på grund av två ljusa fläckar på framvingarna som liknar den grekiska bokstaven Gamma. Larven är som nykläckt ca 3 mm lång, grönfärgad och har vita rygglinjer och gula sidolinjer, antalet bukfötter är tre par. Den förflyttar sig därför på ungefär likartat sätt som mätarlarverna.

Anmärkningar
Gammaflyet hör till de fjärilar som kan komma flygande i stora svärmar över stora avstånd ända från Sydeuropa. Vissa år som t ex 1947 invaderades vårt land av stora svärmar gammaflyn och resultatet blev ett massuppträdande av flylarver på allahanda växter. Det är sällsynt att förekomsten är av sådan omfattning att våra betfält drabbas i så stor utsträckning att man riskerar ekonomiska förluster.