Bönbladlusen  
Aphis fabae

Uppträder på åkerbönor och en hel del andra kulturväxter liksom en del ogräs. Vintervärd i första hand benved.

Gruppering  
Växtlus, sugande.

Angriper
Skott, blad, blomma.

Skadebild
På angripna plantor stannar skotten i sin tillväxt, bladen blir inrullade och blommorna liksom baljorna hämmas i växten. De svarta bladlössen som lever i stora kolonier och då främst på bladundersidorna är iögonfallande.

Skadegöraren
Den fullvuxna bladlusen är rund/oval till formen och ca 2-3 mm lång. Den är svart till färgen och har korta mörka ryggrör. Det uppträder såväl vingade som ovingade former. Larverna liknar de fullbildade insekterna.

Anmärkningar
Den svarta bönbladlusen är samma art som är vanligt förekommande på sockerbetor (betbladlusen). Bladlusen kan överföra virussmitta t ex bönmosaikvirus.