Bladlöss  
Myzys persicae, Aphis nasturtii, Macrosiphum euphorbiae, Aphis frangulae u.a.

Bladlössen som uppträder på potatis har också flera andra värdväxter. De kan också vara s k värdväxlande d v s som hos persikebladlusen ha persikoträd som vintervärd och potatis eller andra örter som sommarvärd.

Gruppering
Växtlöss, sugande, virusöverförande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Bladlössen i sig är oftast mer iögonfallande än själva sugskadorna. Främst finner man bladluskolonierna på bladens undersidor. I den av bladlössen utsöndrade söta honungsdaggen växer senare ett gråaktigt svampludd av sotdaggsvampar. Vid mycket riklig bladlusförekomst kan sugskadorna medföra missbildning av bladen.

Skadegöraren
Flera olika arter av bladlöss kan uppträda i potatisfälten t ex havrebladlusen, persikobladlusen, betbladlusen, ärtbladlusen och getapelbladlusen. Gemensamt för alla är att såväl vingade som ovingade exemplar förekommer. Alla bladlössen har sugspröt för näringsupptagningen. Färg och storlek varierar mellan arterna (1-4 mm). Larvernas utseende är snarlikt de fullbildade.

Anmärkningar
I utsädesodlingar är bladlössens roll som överförare av virus t ex potatisvirus Y och bladrullsjuka mycket allvarlig.