Betbaggen, lilla
Atomaria linearis

Specialiserad på betor men kan också uppträda på målla.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Grodd, blad.

Skadebild
Runda gnagställen strax under markytan vilka kan tjäna som inkörsport för olika parasitära svampar. Starkt angripna groddar och groddplantor dör vilket medför en ojämn uppkomst. Vid fuktigt väder kan gnaghål av lilla betbaggen också förekomma på hjärtbladen och de yngre örtbladen hos betan.

Skadegöraren
Den lilla skalbaggen blir bara ca 1 mm lång samt först ljus senare mörkbrun i färgen. Antennerna är klubblikt förtjockade. Den tydligt segmenterade larven blir upp till 3 mm lång, är ljusaktigt vit till färgen samt hårig.

Anmärkningar
Vid ogynnsam tillväxt hos betan t ex vid torrt och varmt väder ökar risken för angrepp av betbaggen. Odling av betor efter betor kan medföra uppförökning av skadedjuret och större skaderisk. Lilla betbaggen flyger inte vid temperatur under 20*C varför den vid kyligt vårväder är ganska stationär på fjolårsfält.