Svinmålla
Chenopodium album

Växtplats  
Lucker, humusrik, ler- och sandjord liksom mulljordar.

Frö/planta
Ca 3.000.

Fröernas livslängd i marken
Längre än 40 år.

Småplantor
Ganska tjocka, lansettlika hjärtblad 6-12 mm långa. Bladbasen killik och skaftet 2-3 mm långt. Bladet är glatt och undersidan ofta skimrande i rödviolett ton.

Kännetecken
Vårgroende och ettårig. Planthöjden kan bli högst varierande beroende på växtplats och näringstillgång. Plantan är ofta starkt förgrenad och stjälkarna är glatta och kantiga samt mjöliga. Örtbladens form varierande, ofta äggrundsa, oregelbundet tandade. Övre blad lansettlika. De små grå-gröna blommorna samlade i huvudlika gyttringar.