Svinamarant
Amaranthus retroflexus

Förekomst  
Sällsynt. Kan lokalt förekomma som besvärande ogräs i södra Sverige i t.ex. rödbetor.

Växtplats
Jordar i god kultur och med god växtnäringstillgång. Värmeälskande.

Frö/planta
1.000-5.000.

Småplantor
Hjärtbladen är långsträckt ovala och på undersidan med rödviolett färgton.

Kännetecken
Ettåriga kraftiga 15-100 cm höga plantor med hårig stjälk. Blomställningen är sammangyttrad, axformig.

Bekämpning
21svinamaront