Surkulla
Anthemis cotula

Växtplats  
Humus- och kväverika lerjordar.

Fröernas livslängd i marken
Ca 25 år.

Småplantor
Hjärtblad, äggformiga nästan utan stjälk.

Kännetecken
Ettårig, illaluktande, 20-60 cm hög planta. Diskblommor gula och kantblommor vita. Sällsynt men kan uppträda i stråsäd.