Rajgräs (italienskt)
Lolium multiflorum

Förekomst  
Odlas ensamt eller i kombination med andra växtslag som grönfoder.

Växtplats
Trivs på leriga alkaliska jordar. Kväveälskande.

Småplantor
Bladens ovansida räfflad, undersidan glänsande.

Kännetecken
Ettårigt gräs med snabb utveckling. Blomställningen är ett ax där småaxen, liksom hos alla Lolium-arter, sitter med smalsidan mot axspindeln. Ytteragnar med borst.