Rajgräs (engelskt)
Lolium perenne

Förekomst
Ingår i gräsfröblandningar för slåtter, bete och gräsmattor. Kan i efterföljande grödor uppträda som ogräs.

Växtplats
Främst leriga jordar med bra växtnäringstillstånd. Kväveälskande.

Småplantor
Bladens ovansida ribbad, undersidan glänsande.

Kännetecken
Flerårigt snabbväxande gräs. Saknar utlöpare. Blomställningen är ett tvåsidigt ax där småaxen, liksom hos övriga Lolium-arter, sitter med smalsidan mot axspindeln.