Kruskräppa
Rumex crispus

Växtplats Allmän i Götaland och Svealand i framför allt betesvallar.

Frö/planta
Ca 3.700.

Fröernas livslängd i marken
Mer än 70 år.

Småplantor
Ovalt lansettlika, kortstjälkade hjärtblad som är helbräddade och platta. Sammanväxt slidiga.

Kännetecken
Flerårig med kraftig pålrot. Vårgroende. Fröplantor bildar under första året bladrosett och följande år växer långa blombärande stjälkar upp. Stjälkbladen är lansettlika och krusiga i kanten. De små gröna blommorna sitter i knippen sammansatta till en tämligen gles klaslik blomställning. Fröställningen rödbrun.