Kärrgröe
Poa trivialis

Växtplats  
Trivs speciellt på mullhaltig jord med god växtnäringstillgång och rik vattentillgång.

Småplantor
Bladen har tydligt båtformad spets och är sträva i kanten. Yngsta bladet hopvikt. Tidig bestockning.

Kännetecken
Flerårigt gräs med ovanjordiska utlöpare. Bladöron saknas. Snärpet är ca 5 mm långt och tillspetsat. Bladen är gröna till svagt violetta och med en fåra längs mittnerven.