Gängel
Galinsoga parviflora

Växtplats
Näringsrik jord med hög mullhalt. Värmeälskande.

Frö/planta
Fler än 5.000.

Fröernas livslängd i marken
Längre än 10 år.

Småplantor
Hjärtbladet är skaftat och spadformigt till fyrkantigt. Något inrundat mot toppen.

Kännetecken
Gängel härstammar från Peru men har etablerat sig i Europa. Kan ibland uppträda hos oss t.ex. i växthus. Blomkorgen har gula diskblommor och fem relativt små vita kantblommor. Arten är frostkänslig.