Åkerfräken
Equisetum arvense

Växtplats
Lerjord eller sandjord på lerbotten med god vattentillgång.

Fröernas livslängd i marken
Sporerna lever bara några få dagar.

Kännetecken
Flerårig växt som tillhör kärlkryptogamerna. Från ett underjordiskt system av jordstammar skjuter den under våren upp sporbärande skott. Stjälken är ogrenad och ledad samt ihålig. Bladen sitter i krans vid lederna. I toppen på den gulaktiga stjälken utvecklas ett klubblikt ax med sporer. Senare under sommaren utvecklas sterila skott utan sporer. Spridningen sker främst med skottbildning från underjordiska utlöpare men spridning med sporer kan också förekomma.