Åkerbinda
Polygonum convolvulus

Växtplats
Ställer inga speciellt höga anspråk. Förekommer även på mulljordar.

Frö/planta
Ca 140-200.

Fröernas livslängd i marken
15-17 år.

Småplantor
De ovalt lansettlika hjärtbladen är något osymetriska och sitter ofta i trubbig vinkel.

Kännetecken
Ettårig och vårgroende. De långskaftade hjärtformiga bladen kommer enkeltvis. Senare örtblad har stipelslida som omsluter stjälken. Stjälken mer eller mindre grenig. Slingrar sig ofta kring andra växter. De ljusgröna blommorna sitter i klasar vid bladvecken.