Torka! Men Gullviks har vallgräs som klarar det

2023-06-21

På dessa bilder ser vi vall etablerad med korn som skyddsgröda våren 2022.

NutriFibre från Barenbrug i Nederländerna är anlagd på den högre delen (till vänster på bilden), den mer torkkänsliga delen av fältet. Trots detta hävdar den sig bra och växer trots torka i motsats till lantbrukarens gamla blandning.

Utsädesmängd, NutriFibre 44 kg/ha. Korn: 175 kg/ha (325 grob/kvm)
Jordart: Måttligt mullhaltig morän lättlera, pH 6,5
Plats: Backagården i Södra Åsum, strax norr om Sjöbo

Sort:
NutriFibre med vitklöver
NutriFibre: 75 %
Engelskt rajgräs: 15 %
Storbladig vitklöver: 10 %

Konkurrent:
Timotej 47 %
Engelskt rajgräs 15 %
Ängsvingel 30 %
Rödklöver 8 %

Som tur är har lantbrukaren valt att endast så in NutriFibre våren 2024! Med hopp om fler framgångsrika avelstjurar, årets framgång.

Kom och träffa oss på Borgeby Fältdagar den 28-29 juni. Vi finns i monter A111 samt vid parcellerna där vi visar gräset tillsammans med ett par representanter från Barenbrug och Charlotte Åkerlind.