Till dig som odlar raps! Vill du få en högre skörd och bättre odlingssäkerhet?

2023-05-02

Sealicit är ett biostimulerande medel baserat på Ascophyllum nodosum som förbättrar rapsskidans hållfasthet.
Sealicit medför en mer flexibel skördeperiod och minskar risken för spill före skörd. Detta jämnar i förlängningen ut arbetstoppar och optimerar skördearbetet av alla grödor bättre. Planeringen inför sådd av ny höstraps gynnas också.

Produktfördelar:

  • Förtidig skörd kostar avkastning och oljehalt
  • Fullständig avmognad av de nedre skidorna utan att de övre mogna skidorna spricker
  • Jämnare avmognad
  • Flexibel behandlingstid
  • Blandbar med insekts- och svampmedel
  • Minskad förekomst av spillraps
  • I alla rapssorter