Sök gratis tillstånd att använda biocider klass 1 So – råttgift

2018-04-11

För att få använda råttgift (rodenticider) i behörighetsklass 1 So krävs tillstånd. Folkhälsomyndigheten eller Arbetsmiljöverket beslutar om tillstånd, beroende på vilken plats det är som ska skyddas från råttor.

Vid användning av råttgift, där syftet är att skydda bostäder eller lokaler för allmänna ändamål, krävs tillstånd från Folkhälsomyndigheten. Arbetsmiljöverket ger tillstånd för användning av råttgift, då syftet är att skydda andra platser än bostäder eller lokaler för allmänna ändamål. Exempel på sådana platser, där användning av råttgift kräver tillstånd från Arbetsmiljöverket, är lagerlokaler, restaurangkök, fabriker och djurstallar dit allmänheten inte har tillträde.

Den som yrkesmässigt använder råttgift kan därför behöva tillstånd från både Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket.

Användning av råttgift i behörighetsklass 1 So får endast ske enligt det användningsområde som Kemikalieinspektionen bestämt och som finns angivet för varje ämne.