Stinkfly
Eurygaster maura, Aelia acuminata u.a.

Stinkflyna är polyfaga d v s de kan uppträda och livnära sig på olika växtslag däribland vete och annan stråsäd.

Gruppering
Stinkflyn, sugande.

Angriper
Ax (strå, blad).

Skadebild
Genom stinkflynas sugning på småaxen uppstår små ljusa fläckar.

Skadegöraren
Gemensamt för alla stinkflyn är att de vid beröring eller oroas på annat sätt kan avge en elakartad lukt vilket orsakat deras samlingsnamn. De fullvuxna stinkflyna som kan uppträda i stråsäd blir ca 8-10 mm långa, brunaktiga till färgen. Munnen är utformad som en sugsnabel, som kan stickas in i växtvävnaden. Larverna liknar den fullbildade insekten till utseendet men har en mera halvklotformig kropp.

Anmärkningar
Stinkflyn är allmänna ute i naturen och kan påträffas även i sädesfälten. Under våra förhållanden torde dock skadorna vara av helt underordnad betydelse. I sydligare länder kan däremot angreppen vålla ekonomiska förluster.