Skidgallmygga  
Dasyneura brassicae

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering
Tvåvinge, sugande (larver).

Angriper
Skida.

Skadebild
Angripna skidor gulnar och visar upp en oregelbunden tjocklek (gallbildning). I skidornas inre finner man talrika små vita larver som suger på kärnorna och skidans inre väggar. Kärnorna blir dåligt utvecklade och ofta spricker skidorna upp vilket bidrar till ytterligare förluster.

Skadegöraren
Myggorna är små och ca 1,2-1,5 mm långa. Framkroppen är brunfärgad och på ovansidan vithåring. Bakkroppen är rödaktig med bruna tvärränder. Den ganska gracila myggan har dessutom långa ben och antenner. Larverna är till en början glasiga men blir senare vita, slutligen gulvita till färgen samt ca 2 mm långa. De har inga ben och ingen huvudkapsel.

Anmärkningar
För sin äggläggning är skidgallmyggan beroende av skadegnag av andra insekter som t ex blygrå rapsvivel. Endast i mycket unga mindre än 1 cm långa skidor kan mygghonan med sitt äggläggningsrör genomborra skidväggen.