Rapsbagge  
Meligethes aeneus

Uppträder i raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Knoppar.

Skadebild
På de ännu icke öppna blomknopparna kan man iaktta olika stora gnaghål. De skadade knopparna faller sedan av eller ger upphov till missbildade skidor.

Skadegöraren
Rapsbaggen är en 1,5-2 mm lång svart metallglänsande skalbagge. Larven blir ca 4 mm lång och gulvit till färgen. Huvudet och de korta benen är dock brunsvarta. Larven lever på pollen i den blommande rapsen.

Anmärkningar
Rapbaggen gnager på de ännu tillslutna knopparna för att gnaga pollen som är djurets huvudnäring. Ju tidigare i plantutvecklingen som inflygningen sker desto större betydelse har rapsbaggen som skadedjur. Utflygningen från övervintringsplaterna i skogsbryn etc till rapsfälten sker först när temperaturen är över 14-15o C. Rapsbaggen är en ganska god flygare och kan därför vid lämpligt väder söka rapsfält relativt långt från övervintringsplatsen.