Rågbroddfluga
Hylemyia coarctata

Angrepp förekommer i höstvete och råg samt höstkorn. Även andra gräsarter som t ex kvickrot tillhör värdkretsen.

Gruppering
Tvåvingar, bitande (larver).

Angriper
Blad.

Skadebild
Tidigt på våren gulnar huvudskotten i hösädesbrodden ofta flera plantor i rad. Skottet kan lätt dras upp då det är förruttnat vid basen. Angrepp på tidigt stadium i plantutvecklingen kan medföra att hela plantan dör. Angreppet kan förväxlas med fritflugeskada.

Skadegöraren
De 5-7 mm långa, fullvuxna flugorna är gulgrå, håriga och liknar vanliga husflugan. Endast en generation per år. Larven är vitaktig, fotlös och blir ca 8 mm lång. Övervintrar som larv i beståndet.

Anmärkningar
Eftersom äggläggningen under sensommaren främst sker på obevuxen mark kan angrepp förebyggas genom att plöjning och jordbearbetning uppskjutes till början september.