Potatiscystnematod, gul/vit  
Globodera rostochiensis (=Heterodera rostochiensis), Globodera pallida (=Heterodera pallida).

Värdkretsen omfattar förutom potatis andra arter inom familjen Solanacae (potatisväxter).

Gruppering
Trådmaskar (nematoder), sugande.

Angriper
Rot.

Skadebild
På fältet uppträder – ofta fläckvis – plantor som stannar i växten De har få och svaga skott samt små gulnande blad. Rötterna är abnormt rikt förgrenade och ung 5-6 veckor efter sättningen uppträder små kulformiga cystor på rötterna.

Skadegöraren
De hanliga nematoderna är trådformigt smala och upptill 1 mm långa. Hos nematodhonorna sväller kroppen till en äggfylld kula stor som ett knappnålshuvud. Den hos oss vanliga arten är till färgen gul och senare övergår den till brunt. Hos den mindre vanliga vita arten övergår färgen från vitt och likaledes till brunt. Cystorna innehåller 200-600 ägg. Äggen kan behålla sin livskraft i jorden i upp till 15 år.

Anmärkningar
Potatiscystnematoden är en utpräglad växtföljdsparasit men enbart en välordnad växtföljd är ej tillräckligt. Odling av resistenta potatissorter är ett sätt att minska nematodfrekvensen på fältet. Bland resistenta sorter kan nämnas Bellona, Hertha, Provita, Silla och Ukama. Även många fabrikssorter har god resistens. En uppfattning om nematodfrekvensen på fältet kan erhållas genom analys av jordprover hos Avdelningen för nematologi, Box 44, SLU, 230 53 Alnarp eller Lantbrukslaboratoriet, Box 8044, 371 08 Lyckeby.