Parasitsteklar, äkta
Ichneumonidea

Inom familjen äkta parasitsteklar finns mer än 2.500 olika svenska arter. Hit hör mycket små liksom även större arter. De fullbildade steklarna kan ha antingen bitande eller sugande mundelar men larverna uteslutande bitande. Honorna har ett långt äggläggningsrör som sticks in i bytesdjuren.

De äkta parasitsteklarnas larver lever parasitiskt inne i kroppen på larver och puppor av bladsteklar, fjärilar och skalbaggar.