Kortvingar
Staphylinidae

Inom den största skalbaggsfamiljen kortvingar räknar man med ca 800 olika arter och former. De har alla de korta förkrympta täckvingarna som gemensamt kännetecken och endast en del av den långsträckta, rörliga bakkroppen är täckt. Kortvingarna är snabba rörliga djur där både larver och imago är utpräglade rovdjur. Alla utvecklingsstadier hos bytet kan falla offer. Bladlöss och många andra slags insekter liksom kvalster, sniglar och maskar ingår i deras meny. En vanlig och nyttig art är Aleochara bilineata vars larver lever parasitiskt inne i puppan hos grönsaksflugor (se kortets framsida).