Kålvivel/Blåvingad rapsvivel
Ceutorhynchus spp.

Uppträder på raps och andra korsblommiga arter.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Stängel.

Skadebild
Gnagskador inne i stjälkarna där gångarna inne i märgen missfärgas av exkrementer.

Skadegöraren
Förutom den fyrtandade rapsviveln (se bildkort 54) uppträder några andra vivelarter inom släktet Ceutorrhynchus som minerare i stjälkarna. Av dessa torde den blåvingade rapsviveln (Ceutorrhynchus sulcicollis) vara den vanligaste. Som namnet anger har den glänsande mörkblå skalbaggen blå vingar samt ett långt snyte. Dess larv är vit med gulbrunt huvud och saknar fötter. En mindre allmän art är kålviveln (Ceutorrhynchus rape) denna art är blågrå och ungefär 2.5-3 mm lång.

Anmärkningar
I mellansvenska odlingar har vissa år den blåvingade rapsviveln orsakat ganska betydande skador. Eftersom den blåvingade rapsviveln övervintrar i rapsfälten, bör fälten om skador tidigare förekommit hållas under uppsikt på senhösten.