Kålbladlus  
Brevicoryne brassicae.

Uppträder på raps men också på andra korsblommiga arter som t ex kålrötter, blomkål, åkersenap m fl.

Gruppering
Växtlus, sugande.

Angriper
Stängel, blad, knoppar.

Skadebild
Ofta angripns först huvudskottet och senare sidoskotten. Främst finner man bladluskolonierna på stänglar och bladskaft men t ex på hösten även på bladen. Vid mycket starka angrepp i blomställningarna uppträder bladlöss även på de icke utslagna blomknopparna. Toppskotten kan helt vissna ner vid kraftiga bladlusangrepp.

Skadegöraren
Den fullvuxna kålbladlusen är 2-2,5 mm lång, blågrön till färgen och täckt med en mjölig vaxbeläggning. Den uppträder såväl med som utan vingar. Övervintring sker som ägg på t ex höstraps. Larverna liknar till utseendet de fullbildade bladlössen.

Anmärkningar
Angreppens styrka kan variera starkt mellan åren. Vanligtvis blir skadorna störst i sent sådd vårraps. Som andra bladlöss gynnas kålbladlusen av sol och värme.