Jordfly/Sädesbroddflyet 
Agrotis segetum

Larvskador på flera olika växtslag. Inom lantbruket framför allt på betor och potatis men ibland också på stråsäd.

Gruppering
Fjäril, bitande (larverna).

Angriper
Rötter, groddar, blad, skördeprodukt.

Anmärkning
Skördeprodukt=underjordiska växtdelar t ex  betor och potatisknölar.

Skadebild
Groddarna blir avgnagda vanligtvis strax ovan jord. Bladen på uppkomna plantor uppvisar till en början oansenliga gnaghål eller fönster resp kantgnag som orsakats av de unga larverna. I senare larvstadier är de betydligt glupskare och kan då skada rötterna så allvarligt att plantorna gulnar och dör. Även rötterna på sockerbetor och potatisknölarna kan bli angripna.

Skadegöraren
De vanligen nakna cylindriska larverna blir upp till 40-50 mm långa och är gråaktiga till färgen. Larven har ett brunaktigt huvud och tre par bröstben liksom 5 par bukfötter. Kännetecknande för jordflylarver är dessutom att de vid beröring rullar ihop sig karaktäristiskt med huvudet längst in. Larven kallas ibland lokalt för ”fjällmask” eller ”gråmask”. Det fullvuxna sädesbroddflyet har jordgrå framvingar med en vingbredd på ca 4 cm, kroppens längd ca 20 mm.

Anmärkningar
Av de olika arter som förekommer hos oss anses sädesbroddflyet orsaka mest skada. Framför allt uppträder den på lätta jordar och gynnas av varmt och torrt väder liksom riklig ogräsförekomst.