Hoppstjärtar
Onychiurus spp

Hoppstjärtar är mycket allmänna i naturen och kan påträffas överallt i jorden, på dött organiskt material där de är nyttiga som humusbildare. Några arter inom släktet Onychiurus kan uppträda som skadedjur och då främst på betor.

Gruppering
Hoppstjärtar, bitande.

Angriper
Utsäde/rötter, grodd.

Skadebild
Vid dålig ojämn uppkomst kan man finna att de svällande fröna har skadats. På rötter och rothals på de unga plantorna kan man också finna knappt mm-stora små hål. Starka angrepp kan medföra att unga plantor vissnar och dör.

Skadegöraren
De fullvuxna hoppstjärtarna (Collemboler) blir ca 1-2 mm långa och är vita till färgen. De har mycket korta antenner. De arter som uppträder i betfälten som skadedjur saknar den hoppgaffel som eljest kännetecknar denna insektsordning och givit djuren deras svenska namn beroende på hoppförmågan. Hoppstjärtarna saknar helt vingar. Larverna liknar de fullbildade insekterna.

Anmärkningar
Eftersom hoppstjärtarna inte endast söker sig till betplantor kan riklig ogräsförekomst medföra att angreppen blir mindre på betorna. Hoppstjärtarna förefaller trivas bäst i lös luckig jord.