Hårmyggor  
Bibio hortulanus

Hårmyggans larver lever normalt huvudsakligen på dött organiskt material och utgör då ett värdefullt inslag i markfaunan. Den kan dock emellanåt angripa olika växtarter även om den hos oss inte kan anses utgöra något problem för växtodlingen.

Gruppering
Tvåvinge, bitande (larverna).

Angriper
Utsäde, rötter, grodd, skördeprodukt.

Skadebild
Genom gnag på rötter och underjordiska växtdelar kan plantorna på ett tidigt utvecklingsstadium skadas. Vanligen är dock dessa skador av helt underordnad betydelse hos oss.

Skadegöraren
Larverna som lever i jorden är jordgrå och cylindriska till formen, långsträckta samt fotlösa. De kan bli upptill 16 mm långa. De har ett relativt litet mörkt huvud. Den fullvuxna hårmyggan blir ca 8-10 mm lång, är starkt hårig och vanligtvis mörk till färgen. De flyger långsamt med nedåt-hängande ben.

Anmärkningar
Skadedjur normalt utan ekonomisk betydelse.