Halmstekel
Cephus pygmaeus

Halmstekeln kan påträffas på vete och eventuellt råg men mera sällsynt i korn. Även vilda gräsarter som t ex kvickrot kan vara värdväxt.

Gruppering
Stekel, bitande (larver).

Angriper
Strå.

Skadebild
Den angripna plantan gulnar i förtid och utbildar bara slökorn eller helt tomma ax. Inne i strået kan larvens gnaggångar påträffas och strået knäcks ofta vid markytan.

Skadegöraren
Den gulvita larven blir ca 10-14 mm lång saknar helt ben och har en brun huvudkapsel. Övervintringen sker som puppa och den fullvuxna halmstekeln kommer fram på våren. Den är 6-10 mm lång, svart till färgen och har en gul fläck på bröstet liksom två gula tvärstrimmor på kroppen. Vingarna är ganska smala.

Anmärkningar
Angrepp av ekonomisk betydelse torde vara mycket sällsynta i vårt land. På kontinenten rapporteras dock att emellanåt kan ekonomiska skördeförluster orsakas av halmstekeln.