Gulhåriga skinnarbaggen
Blitophaga opaca ua

Förekomst i första hand på betor men ibland också på andra arter som raps, potatis och spannmål.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Blad.

Skadebild
Ganska stora gnaghål i bladen i plantornas tidigare utvecklingsstadium. Larvernas gnag yttrar sig i fönstergnag och mindre hål medan den fullvuxna skalbaggen ofta gnager från bladkanten och bladvävnaden blir ofta mörk i kanten på det skadade partiet. Gnagskadorna är ofta ojämnt fördelade på fältet och inte sällan kraftigare i vindskyddade partier intill skogskanter etc.

Skadegöraren
Den fullbildade skalbaggen är ganska bred och platt samt 10-12 mm lång. Till färgen är den mörkbrun till svart med en fin gulgrå behåring. Larven är glänsande svart och liknar till utseende en gråsugga. Den är ljusskygg och gömmer sig ofta under dagen under jordkokor, springor etc.

Anmärkningar
Den gulhåringa skinnarbaggen är relativt vanlig hos oss men sällan förekommer den så rikligt att angreppen blir betydande. Den trivs med torrt, varmt väder på våren och föredrar relativt lätta jordar. Vanligtvis är larvskadorna de mest betydelsefulla.