Fritfluga
Oscinella frit

Angriper främst havre men även övriga sädesslag liksom andra vilda och odlade gräsarter.

Gruppering
Tvåvingar, bitande (larver).

Angriper
Blad, ax/vippa.

Skadebild
Eftersom normalt tre generationer utvecklas per år kan skadebilden variera. Första generationens larver skadar de unga sädesplantorna där huvudskottet blir avbitet. De bildade sidoskotten angrips succesivt med grönskottbildning som slutresultat. Andra generationens larver finns framme i juli och påträffas i havrevippan. Angreppet resulterar i hel eller partiell vit-axighet. Tredje generationen flyger ut i augusti och dess larver angriper höstsädesbrodden och vallgräsen på samma sätt som vårgenerationens.

Skadegöraren
Den fullbildade flugan är glänsande svart och 2-3 mm lång samt glasklara vingar. Larverna är gulvita och blir ca 5 mm långa samt är benlösa. Framändan är tillspetsad och baktill har larven två vårtliknande utskott.

Anmärkningar
Fritflugan är ett gammalt välkänt skadedjur i våra byggder och redan Linné beskrev den år 1750 som ”slökornmasken”. Den kan påträffas över hela landet men är speciellt allvarlig i mellansvenska trakter och sydsvenska skogs- och mellanbyggder.