Bladlöss
Rhopalosiphum maidis, Rhopalosiphum padi, Metopolophium dirhodum, Macrosiphum avenae (=Sitobion avenae)

Samma bladlusarter som uppträder i stråsäden förekommer likaledes i majs.

Gruppering
Växtlöss, sugande.

Angriper
Blad, vippa/kolvar.

Skadebild
Sugskadorna på bladen resulterar i att de blir ljust fläckiga och krusiga. Normalt observerar även ett otränat öga bladluskolonierna. Den av bladlössen utsöndrade söta honungsdaggen bildar en grogrund för sotdaggsvampar och därmed bildas en gråsvart beläggning som negativt kan påverka assimilationen.

Skadegöraren
Eftersom flera olika bladlusarter kan uppträda i majsodlingarna varierar färg, storlek och utseende. Arterna finns närmare beskrivna på bildkort nr 13 ”Skadedjur i stråsäd”.

Anmärkningar
Speciellt vid odling av sockermajs för självplockning kan bladlusangrepp vara en olägenhet. Under år med allmänna bladlusangrepp i stråsäd bör majsodlingarna hållas under observation.