Betcystnematod, vit/gul
Heterodera schachtii

Arten förekommer på betor och ogräsarter i samma familj samt korsblommiga arter som t ex raps.

Gruppering
Trådmaskar = nematoder, sugande.

Angriper
Rötter.

Skadebild
På fältet finner man fläckvis betplantor som är starkt hämmade i växten och vid torka vissnar bladen på angripna betor i betydligt högre grad än hos icke angripna. Huvudroten blir abnormt förgrenad med sidorötter och får ett skäggigt utseende. Vid skörden är betorna små och förgrenade. På rottrådarna är de runda cystorna synliga.

Skadegöraren
I svenska betfält är den vita betcystnematoden dominerande. Namnet indikerar att färgen hos de citronformade cystorna är vit för att sedan mörkna och bli brun. På längden blir cystorna ungefär 0,6-1 mm. Larverna är liksom för övrigt hanarna trådformiga och är ca 0,4-0,6 mm långa.

Anmärkningar
Risken för angrepp av betcystnematoder är speciellt stor vid växtföljder där sockerbetor och oljeväxter ofta återkommer. Dessutom gynnas skadedjuret av varmt väder och fuktighet. Har angrepp förekommit på fälten finns de all anledning att ändra på växtföljden. Genom att skicka in jordprover och få dessa analyserade vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Avdelningen för nematologi i Alnarp kan man få besked om riskerna för angrepp.