Axlöparen
Zabrus tenebrioides

Axlöparen uppträder som skadedjur i Syd- och Mellaneuropa i höstsäd liksom övriga stråsädesslag och ibland dessutom uppträda på andra gräsarter.

Gruppering
Skalbagge, bitande.

Angriper
Blad (ax).

Skadebild
Såväl de vuxna skalbaggarna som deras larver kan orsaka gnagskador som ger ett fransigt utseende. Såväl de fullbildade skalbaggarna som larverna uppehåller sig under dygnets ljusa timmar nere i marken, vilket försvårar upptäckten av skadedjuren.

Skadegöraren
Axlöparen är nära besläktat med de nyttiga jordlöparna som de påminner mycket om till utseendet. Den fullvuxna skalbaggen blir ca 12-16 mm lång är svart till färgen samt har bruna ben och antenner. Larven kan bli upptill 30 mm lång och gulaktig till färgen, huvudet är dock mörkare och på bakkroppen finns mörkbruna kitinplattor på ovansidan.

Anmärkningar
Axlöparen har påträffats i Skåne men saknar helt ekonomisk betydelse i vårt land.