Ärtvecklare  
Laspeyresia nigricana

Uppträder på ärter m fl ärtväxter (fam Leguminosae).

Gruppering  
Fjäril, bitande (larv).

Angriper
Balja/frön.

Skadebild
Till det yttre syns inga skadesymptom. I baljornas inre däremot finner man i den ännu gröna baljan vanligen endast en larv som gnager på fröna (”maskätna”). Spinntråd och exkrementer kan också påträffas. Sekundärt tillkommer dessutom skador av parasitsvampar.

Skadegöraren
Denna vecklarfjäril är ganska oansenlig till storleken med en spännvidd på ca 14 mm och till färgen gråbrun. Det främre vingparet är mörkare än det bakre. Fjärilarna lägger sina ägg på blad, stipler och unga baljor. Larven söker sig efter äggets kläckning till en balja där den gnager sig in. Upp till fyra ärtor kan bli söndergnagda innan den söker sig ut ur baljan och ner i jorden där den övervintrar i en kokong. Den utvuxna larven blir ca 10 mm lång och är gulvit till färgen. Huvudkapseln är brun.

Anmärkningar
Bedömning av bekämpningsbehovet med hjälp av feromonfällor är inte helt tillförlitligt i ärtfält för mogen skörd. Där får tidigare erfarenheter från odlingsområdet vara vägledande.