Trädgårdsveronika
Veronica persica

Växtplats
Näringsrik och kalkhaltig lerjord.

Frö/planta
Ca 50-100.

Fröernas livslängd i marken
Längre än 50 år.

Småplantor
Hjärtbladen är spadformiga med avrundad spets och kort skaft.

Kännetecken
Ettårig och såväl höst- som vårgroende. Växtsätt och utseende påminner mycket om åkerveronika. Den vackert tecknade ljusblå blomman är dock betydligt större och bladskaftet längre.